Genomics

Dataset Information

0

BP_September_2016_ATAC-seq_for_monocyte_RPMI_LPS_T=4hrs_from_venous_blood,_on_Genome_GRCh38 - samples


ABSTRACT: ATAC-seq data for 1 sample(s) for monocyte RPMI_LPS_T=4hrs from venous blood, on Genome GRCh38. 1 run(s), 1 experiment(s), 1 alignment(s). Part of BLUEPRINT (September 2016).

PROVIDER: EGAD00001002922 | EGA |

REPOSITORIES: EGA

Similar Datasets

| EGAD00001002900 | EGA
| EGAD00001002913 | EGA
| EGAD00001002899 | EGA
| EGAD00001002910 | EGA
| EGAD00001002901 | EGA
| EGAD00001002915 | EGA
| EGAD00001002919 | EGA
| EGAD00001002909 | EGA
| EGAD00001002914 | EGA
| EGAD00001002921 | EGA