Genomics

Dataset Information

118

Sphingobacterium siyangense strain:CGMCC 1.6855


ABSTRACT: Sphingobacterium siyangense strain:CGMCC 1.6855 Genome sequencing

ORGANISM(S): Sphingobacterium siyangense  

PROVIDER: PRJNA255617 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA370104 | ENA
| PRJNA243393 | ENA
| PRJNA248516 | ENA
| PRJNA331007 | ENA
| PRJNA271304 | ENA
| PRJNA436067 | ENA
| PRJNA360856 | ENA
| PRJNA413867 | ENA
| PRJNA395487 | ENA
| PRJNA360558 | ENA