Genomics

Dataset Information

0

Escherichia coli strain:K12- MG1655


ABSTRACT: Escherichia coli K-12 MG1655 3.1.4 Transcriptome - 3539_LIMS_318_V2-T5

PROVIDER: PRJNA425706 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA425710 | ENA
| PRJNA425721 | ENA
| PRJNA425725 | ENA
| PRJNA425717 | ENA
| PRJNA425729 | ENA
| PRJNA425720 | ENA
| PRJNA425723 | ENA
| PRJNA425615 | ENA
| PRJNA425616 | ENA
| PRJNA425711 | ENA